Born in Dobre Miasto, Warmia, Poland. Studied at the Painting Department, Academy of Fine Arts in Gdansk. Graduated in 2012

Education:

Academy of Fine Arts in Gdańsk – MFA

Statement:
For me art is a form of materialization of feelings and impressions, a place where reality mixes with illusion with the help of a human hand. This is an individualized way of telling about the world. The potential that it gives me, is the opportunity to experiment and search for /create my individual language, using unrestricted materials, by creating new forms of expression.
The starting point in my artwork are usually visual and emotional experiences related to the natural world. I try to translate quotes from the world of plants and animals into semi-abstract images. I combine memories and ideas in order to obtain a satisfying object. Sometimes, thanks to the changing fascinations, I refer to the content of cultural achievements from the close and distant surroundings.
My paintings are a connotation to traditional landscape painting. They are a certain metaphor, a compromise between abstraction, my own imagination and the mapping of reality. Basically, it is a mixture of ambiguous, non-literal forms, giving a wide field for interpretation. I translate literal mimicry into a subjective, timeless vision of movement, an extensive frame of reality, an attempt to record the process of looking.
———
Sztuka jest dla mnie formą materializacji odczuć i wrażeń, miejscem gdzie rzeczywistość miesza sie z iluzją przy pomocy ludzkiej dłoni. To zindywidualizowany sposób opowiadania o świecie. Potencjał, jaki mi daje, to możliwość eksperymentowania i szukania/stworzenia swojego języka przy pomocy dowolnych materiałów, poprzez tworzenie nowych form wyrazu.
Punktem wyjścia w mojej twórczości zazwyczaj są doznania wizualne i emocjonalne związane ze światem przyrody. Cytaty ze świata roślin i zwierząt staram się przekładać w na wpół abstrakcyjne obrazy. Łączę wspomnienia i wyobrażenia w celu ustalenia satysfakcjonującego mnie obiektu. Czasami, dzięki zmieniającym się fascynacjom odnoszę się do treści dorobku kulturowego z bliskiego i najdalszego otoczenia

Moje obrazy stanowią konotację do tradycyjnego malarstwa krajobrazowego. Są pewną jego metaforą, kompromisem między abstrakcją ,wyobrażeniem własnym, a odwzorowaniem rzeczywistości. W zasadzie jest to mieszanka form wieloznacznych, niedosłownych, dających szerokie pole do interpretacji. Przekładam dosłowny mimetyzm na rzecz subiektywnej, pozaczasowej wizji ruchu, obszernego kadru rzeczywistości, próby zapisu procesu patrzenia

Selected Exhibitions:

-X International Biennial of Mianiture Art, Częstochowa, 2018
-Pieńków International Artist Residency, 2018
– Zakłócenia / Umwelt – featured in competition, Post-competition exhibition at CSW Solvay, International Cultural Center, Kraków (2018)
-„IV Triennial ANIMALIS” – MM Gallery (2017)
-“Samotność Lasu”, solo show, exhibition at New Era Art Gallery, Kraków (2016)
-Nominated to „Eugeniusz Eibisch” Prize, exhibition at Katarzyna Napiórkowska Gallery, Warsaw (2016)
-Nominated to „Jesienne Konfrontacje” Prize, exhibition – Rzeszów BWA Gallery (2016)
-Special prize at” X Triennial of Small Painting Forms”. Exhibition at Wozownia Gallery (Toruń 2016)
– „Wild Art Weekend” – international art festival & exhibition, Antoni Rząsa Gallery, Illuminatis Gallery, Tatra Station(Zakopane), Sławkowska Gallery (Kraków), (2016)
-Nominated to main prize at „New Image – Perspective” Contest. Post-competition exhibitions in Poznan and Gorzów Wielkopolski (2014)
– VIII Art Biennial in Olsztyn, BWA Gallery in Olsztyn (2013)
-„I Pomeranian Art Triennial” PGS Gallery in Sopot, 2013)
-„Hortus Conclusus” – Pionova Gallery (Gdańsk,2013)
-„Amazing Stories II” – Collective ephemeral show – forest in Oliwa (Gdańsk 2012)
-Special prize at Student Graphic of the year, Academy of Fine Arts in Gdańsk (2012)
-„Zoomorphic Images” , Pionova Gallery, Gdańsk (2012)
-„Synonymously ” collective exhibition at Academy of Art Museum (Wrocław 2012)
-„Polish Nationwide Drawing Exhibition” at Nicolaus Copernicus University in Toruń (2011)

Other Activities:

-Co-founder on OTWARTA Foundation, Zakopane;
-Co-founder of Hans Katze – art and design/interior design brand